Ικανοποίηση ΕΤΕΚ για αναθεώρηση της διαδικασίας εξασφάλισης πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας

Το ΕΤΕΚ εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την προώθηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του μέτρου για ριζική αναθεώρηση της διαδικασίας εξασφάλισης πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου, ήτοι κατοικίες και μικρές πολυκατοικίες.

Πρόκειται για ένα εκ των μέτρων που το Επιμελητήριο, ύστερα από ενδελεχή μελέτη του θέματος, εισηγήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο τη βελτίωση του συστήματος αδειοδοτήσης και ελέγχου της ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να μειώσει εξαιρετικά τους χρόνους για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών ενώ παράλληλα ενισχύει τους ελέγχους στο εργοτάξιο με την εισαγωγή καινοτομιών.

Η εισήγηση του ΕΤΕΚ αφορά στην υιοθέτηση διαδικασίας έκδοσης «αυτόματης» πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας που θα εκδίδεται εφόσον εκπνεύσουν δεσμευτικές και ανατρεπτικές ολιγοήμερες προθεσμίες. Ταυτόχρονα, εγκαθιδρύεται ένα έξυπνο σύστημα διασφάλισης της κανονιστικής συμμόρφωσης, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες της τεχνολογίας στη βάση της περαιτέρω απλοποίησης, τυποποίησης και όλων των απαραίτητων δειγματοληπτικών ελέγχων.

Συναφώς, στην ίδια πρόταση γίνεται, εκ νέου προσπάθεια απλοποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών για άδειες οικοδομής, αναβαθμίζεται ο ρόλος των μελετητών και εισάγεται ο θεσμός του ελεγκτή δόμησης τρίτου μέρους σε μία προσπάθεια να δοθεί η απαραίτητη σημασία στον οικοδομικό έλεγχο στο εργοτάξιο.

Η πρόταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση και επέκταση της χρήσης του e-σύστηματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ώστε να αφορά όλες τις αιτήσεις και να λειτουργεί και ως κεντρικός κόμβος για τις διαβουλεύσεις, υποχρεωτική εκπαίδευση μελετητών και προσωπικού αδειοδοτούσων αρχών και περαιτέρω απλοποίηση και καθολική εφαρμογή εγκυκλίων, εντολών και διαταγμάτων που αφορούν ερμηνεία πολεοδομικών διατάξεων.

Περιλαμβάνει επίσης δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων και ηλεκτρονικών καθοδηγητικών εγχειριδίων που θα στηρίξουν το όλο εγχείρημα, καθώς και διαδικασίες ταχείας επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις διαφωνιών σε θέματα ερμηνείας.

Το Επιμελητήριο, ως ο Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους, θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου αλλά και όλων των άλλων που έχουν αποφασιστεί, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση της Πολιτείας για την διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος αδειοδότησης που θα εξυπηρετεί τους πολίτες χωρίς όμως εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας, τήρησης της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας και προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

 

Δελτίο Τύπου     11:19 – 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Translate »