Ώθηση στις επενδύσεις και τέλος στην ταλαιπωρία-Η νέα διαδικασία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας

Μαρία Καραΐσκου     06:30 – 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αύξησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, τόσο από Κύπριους όσο και από ξένους αγοραστές, με γενικότερο θετικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία, και που συνάμα βάζει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του συστήματος έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.

Μέσα από την θέσπιση μιας πιο ευέλικτης και γρήγορης διαδικασίας επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της αίτησης και έκδοσης του τίτλου ιδιοκτησίας στους τρεις μήνες, σε αντίθεση με πέραν του ενός έως τρία χρόνια που απαιτείτο βάσει της προηγούμενης χρονοβόρας διαδικασίας.

Η νέα διαδικασία

Η βασική αρχή στην οποία βασίζεται η νέα διαδικασία είναι ότι για να γίνει αποδεκτή από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας η αίτηση διαίρεσης, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα από τους αιτητές κατά την υποβολή της αίτησης.

Επί της ουσίας, η νέα διαδικασία προνοεί την εκ των προτέρων εξωτερική οριοθέτηση, χωρομετρική εργασία της ανάπτυξης και υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στο εξής πλήρως και ορθά συμπληρωμένες. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει την ταχύτερη αξιολόγησή τους, χωρίς να απαιτείται συνεχώς η προσκόμιση νέων στοιχείων από τους αιτητές.

Οι βασικές διαφοροποιήσεις βάσει της νέας διαδικασίας που τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου είναι οι εξής:

  • Απαιτείται η εξωτερική οριοθέτηση του υπό ανάπτυξη ακινήτου πριν την υποβολή των αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές.
  • Οι ιδιώτες αρμόδιοι χωρομέτρες προσκομίζουν στην αρμόδια οικοδομική αρχή τα σχετικά έγγραφα για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών.
  • Οι αρμόδιες οικοδομικές αρχές μαζί με το πιστοποιητικό της άδειας οικοδομής θα εκδίδουν και το πιστοποιητικό της άδειας διαίρεσης έχοντας την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της ανάπτυξης σύμφωνα με τους όρους των αδειών που έχουν εκδώσει.
  • Οι ιδιοκτήτες θα προσκομίζουν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τυχόν δήλωση διανομής καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες συγκαταθέσεις.
  • Οι ιδιοκτήτες θα προσκομίζουν τις συγκαταθέσεις των τραπεζών αναφορικά με την αντικατάσταση των υποθηκών.
  • Οι ιδιοκτήτες θα προσκομίζουν δήλωση με αντίκριση των πωλητήριων εγγράφων.
  • Οι ιδιοκτήτες σε συνεργασία με τον κλάδο εκτιμήσεων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα καθορίζουν το ποσοστό στην κοινόκτητη οικοδομή, πριν από την κατάθεση της αίτησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Έκδοση Πιστοποιητικού Άδειας Διαίρεσης

Η διαδικασία πριν:

Η νέα διαδικασία:

Η εφαρμογή

Από τις 2 Ιανουαρίου, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν αποδέχεται αιτήσεις που αφορούν άδειες και οι οποίες δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Οι ιδιοκτήτες σε συνεργασία με τους αρμόδιους ιδιώτες επαγγελματίες, καθώς και με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οφείλουν να εξασφαλίζουν και να προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εξέτασης αίτησης, διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, η αίτηση θα απορρίπτεται χωρίς καμία ειδοποίηση.

Οι αιτήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί με την υφιστάμενη διαδικασία θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα.

“Κωνσταντίνος Ιωάννου: Στόχος να θεσπίσουμε ταχύτερες διαδικασίες”

 

Ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά την ομιλία του στην εκπαιδευτική ημερίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στην ΟΕΒ, τόνισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς αναγνώρισε τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρχαν σε πολλές περιπτώσεις ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.

«Στόχος μας είναι να θεσπίσουμε πιο ευέλικτες και ταχύτερες διαδικασίες, χωρίς καθυστερήσεις και αχρείαστη ταλαιπωρία των πολιτών», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει εφαρμόσει πρόσφατα τον θεσμό του ιδιώτη αρμόδιου χωρομέτρη ως η μόνη πλέον επιλογή για τη διεκπεραίωση της απαιτούμενης χωρομετρικής εργασίας του διαχωρισμού.

«Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους πολίτες να αποτείνονται απευθείας σε ιδιώτη χωρομέτρη της επιλογής τους για την ολοκλήρωση των χωρομετρικών εργασιών, ενώ, κατ’ επέκταση, αποφορτίζεται το προσωπικό του Τμήματος από τις εν λόγω εργασίες για να αναλάβει άλλα καθήκοντα και μειώνονται οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνταν έως τώρα», εξήγησε περαιτέρω.

“Γιάννης Μισιρλής: Θετικός ο αντίκτυπος για την οικονομία, αυξάνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον”

 

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, Γιάννης Μισιρλής, υπογράμμισε ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του συστήματος έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία.

«Η ταχύτερη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας όχι μόνο θα βάλει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών, αλλά αναμένεται να αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο από Κύπριους αγοραστές όσο και από ξένους», επεσήμανε.

Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής ημερίδας, ο υπεύθυνος κλάδου διακατοχής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Βάσος Γιαζός, παρουσίασε στα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών όλες τις πληροφορίες σχετικά με την απλοποίηση διαδικασίας οριζόντιας και κάθετης διαίρεσης εντός περιοχών ανάπτυξης.

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Translate »